मराठी साहित्य परिषद (प्रथमा) निकाल -१०० %

विशेष गुणवत्ता – १. जशोदा चौधरी – ९ वी क – ९६ गुण २. कुलकर्णी पौर्णिमा – ९ वी क – ९४ गुण ३. जगताप कल्याणी – ९ वी क – ९० गुण ४. कवडे तेजस्वीनी – ९ वी अ – ९० गुण Read More …