V.P’s Management Committee

Vidya Pratishthan’s MANAGEMENT Committee

Hon. Shri. Sharadchandraji Govindrao Pawar. President
Hon. Shri Ashok Vasudeo Prabhune Vice President
Hon. Shri. Ramanik R Mota. Treasurer
Hon. Shri. Dattaraya Rajaram Unde. Secretary
Hon. Shri. Pranab Chakraborty Registrar
Hon. Shri. Ajitdada Anantrao Pawar. Member
Hon. Sou. Supriya Sadanand Sule Member
Hon. Sou. Sunetra Ajit Pawar. Member
Hon. Shri Vitthal B. Maniyar Member
Hon. Shri. Balasaheb Patil Taware Member
Hon. Shri. Shrikant Murlidhar Sikachi Member
Hon. Adv. Neelima Vinodkumar Gujar Member
Hon. Dr. Rajeev Motilal Shah Member